Als het goed is, zijn alle instellingen en bedrijven nu ‘Corona-proof’ ingericht. Overal zijn ‘corona-protocollen’ opgesteld.
Corona-proof, het hoort bij het ‘nieuwe normaal’. Maar zit het ook al in de Risico Inventarisatie en Evaluatie, de RI&E? En moet dat ook?

In de RI&E brengt de werkgever de risico’s in kaart die in de organisatie kunnen voorkomen. Op die manier kan er voor gezorgd worden dat de werknemers veilig en gezond kunnen werken. Het opstellen van de RI&E is opgenomen in Artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Besmetting met Covid-19 is een risico dat ook in de RI&E moet worden beschouwd. Het risico op besmetting kan zeer werkgerelateerd zijn, zoals in de gezondheidszorg waar contact met patiënten mogelijk is. Maar het risico kan ook voortkomen uit het algemene besmettingsgevaar in Nederland. Want iedereen die een werkplek betreedt kan het virus daar introduceren. Ook dit ‘Covid’-risico moet dus in de RI&E worden beschouwd, met de risicobeperkende maatregelen.

Voor veiligheidsartikelen, zie onze webwinkel op TopBHV.nl